Science moment

Upute za pisanje sažetka rada

Pozivamo sve zainteresirane za aktivno sudjelovanje na “Drugom studentskom kogresu: Priča o oralnom karcinomu – upoznaj i prepoznaj!” da se prijave ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE do 10. 03. 2022. te da prilože sažetak rada.

Svoj prijavljen rad predstavit ćete kratkom Power Point prezentacijom u trajanju od 3 minute (uživo ili online). Prezentaciju je potrebno poslati do 15.03. 2022. na oralcancerweek@gmail.com nakon prijave putem web stranice.

Za aktivno sudjelovanje moguće je se prijaviti sa svim vrstama radova, ali naglasak stavljamo na prikaze slučajeva i originalne znanstvene radove.

Sažetak rada mora sadržavati od 350 do 500 riječi. Pisani tekst treba biti u fontu Times New Roman, veličine 12, poravnanje s obje strane, margine iznosa 2,5 cm i proreda teksta 1 cm. Sažetak i afilijacije trebaju biti napisane na hrvatskom i engleskom jeziku, a prezenter mora biti označen zvjezdicom.

Originalni znanstveni radovi moraju sadržavati:

 • uvod
 • materijale i metode
 • rezultate
 • zaključak
 • ključne riječi

Pregledni radovi moraju sadržavati:

 • uvod
 • razradu teme
 • zaključak
 • ključne riječi

Prikazi slučajeva moraju sadržavati:

 • uvod u temu
 • pridruženi slučaj
 • ključne riječi

Obavijest o rasporedu sudionika, tj. redoslijedu izlaganja, bit će poslana naknadno.

Veselimo se Vašem dolasku i sudjelovanju, bilo aktivno bilo pasivno!

Leave a Comment